top of page

CHECKLIST VOOR UW VERHUIS

Checlist.png

Dit is wat U niet mag vergeten als U verhuist! Deze lijst helpt U uw verhuis te plannen.

Onderstaande checklist kan van pas komen bij het verhuizen en de planning hiervan.
Twee maanden voor de verhuizing

 • eventueel huur opzeggen

 • vrije dagen aanvragen op het werk

 • telefoon opzeggen op oud adres en aanvragen op nieuw adres

 • geef schoolgaande kinderen een briefje mee, waarin het schoolhoofd over de verhuisplannen wordt geïnformeerd

 • vraag informatie over de scholen in uw nieuwe woonomgeving op

 • neem de maten van uw nieuwe woning op en maak aan de hand daarvan een plattegrondje

 • bestel vloerbedekking en gordijnen

Zo vroeg mogelijk, uiterlijk één dag voor de verhuizing

 • verhuisdozen laten brengen

 • stickers kopen voor op de verhuisdozen. Het is erg handig als u op deze dozen zowel de inhoud vermeldt als de ruimte waar de dozen in het nieuwe huis moeten worden neergezet

 • gegevens nieuwe woonplaats opvragen

 • bij bestellingen e.d. rekening houden met aanstaand vertrek

 • verhuizer bespreken of de huur van een verhuisauto regelen

 • electriciteits- en gaslevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis

 • werkster en/of ander huispersoneel opzeggen

Enkele weken voor de verhuizing

 • adreswijzigingen versturen

 • gaslevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis

 • waterlevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis

 • postbus opzeggen en aanvragen

 • bank inlichten

 • verhuisverzekeringen regelen

 • ziekenfonds inlichten via ziekenfondskaart

 • arts en tandarts inlichten

 • burgerlijke stand van de gemeente inlichten

 • afspraak maken gasfitter oude huis en nieuwe huis

 • afspraak maken elektricien oude huis en nieuwe huis

 • schoorsteen laten vegen

 • school of scholen inlichten

 • kinderen opgeven voor nieuwe school

 • naamplaatje laten maken

 • afspraak maken voor schoonmaken nieuwe huis

 • spaar oude kranten en dozen op

 • maak een afspraak voor het ophalen van grof vuil

Ongeveer een week voor de verhuisdag

 • sleuteloverdracht oude huis en nieuwe huis afspreken

 • zonodig sleutels bijmaken

 • leveranciers die aan de deur komen inlichten

 • huisbaas inlichten

 • geld en juwelen tijdelijk in bankkluis onderbrengen

 • afspraak maken voor het onderbrengen van kinderen en huisdieren tijdens 
  de verhuizing

 • afspraak maken voor aansteken verwarming nieuwe huis

 • bibliotheekboeken terugbrengen

Na de verhuizing

 • eventuele verhuisschade controleren

 • uitgepakte verhuisdozen terugsturen

 • verhuiskaart inzenden aan gemeente

 • adres op paspoort en rijbewijs laten veranderen

 • nagezonden post in de gaten houden

 • contact opnemen met nieuwe bankvestiging

 • kennismaken met buren, leveranciers, buurtvereniging enz.

 • kennismaken met geestelijke enz.

Adreswijzigingen versturen naar:

 • familie, buren, vrienden, kennissen

 • collega's

 • relaties

 • artsen,tandarts, apotheek

 • dierenarts

 • ziekenfonds

 • kerk

 • notaris

 • bank

 • verzekeringsmaatschappijen

 • verzekeringsagent

 • garage

 • verenigingen

 • vakbond

Abonnementen:

 • dagbladen

 • weekbladen

 • tijdschriften

 • omroepbladen

 • verzenders van bijvoorbeeld catalogi en prospecti

 • boekenclub

 • schriftelijke cursussen

 • postorderbedrijven

 • werkgever

 • belastingen

 • boodschappendienst

bottom of page